Order Details

[tc_order_details]

Indien dit nog niet het geval is, wordt u verzocht het vermelde subtotaal bedrag direct over te maken op rekeningnummer NL60ABNA0403965098 t.n.v. SML Henriquez o.v.v. uw factuurnummer/ordernummer.


Bij ontvangst van betaling krijgt u een email met daarin een link naar uw ticket.

Wij danken u voor het vertrouwen in ons.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust even contact op.
010-2161707 / 06-87289404
gospelstarradio@live.nl